בניה אלטרנטיבית ברותם

כיפה גאודזית - Geodesic dome

בניה בקשקל- Lightstraw

בניה בשקי אדמה -
Eco-Dome