חוקי הבניה ברותם

השכונה הראשונה של רותם מיועדת להיות בשלוחה הצפונית, הפונה לכיוון בקעת בית שאן.
השלוחה (כדרכן של שלוחות) בנוייה בצורת פרסה והבתים ייבנו משני צידיה, פונים בהתאמה לבקע
נהר הירדן (מזרחה) ולהרי השומרון (מערבה).

44 המגרשים הראשונים גדולים למדי (בין דונם לדונם וחצי), אך רק באזור מסויים מותר וראוי לבנות בהם, הן בשל הרצון ליצור קו אחיד של בנייה והן בשל השיפוע החד בקצות השלוחה.

ישנם כמה עקרונות של בנייה, שהמניעים שלהם אקולוגיים ותקפים לכל הבתים שייבנו, בלי קשר למבנה האדריכלי העצמאי שכל משפחה תבחר לה. מדובר בעקרונות שאמורים לאפשר חסכון באנרגיה ומיחזור משאבים מצד אחד וגם להשתלב באסתטיקה הטבעית של השטח מצד שני.

אנו מביאים כאן את עיקרי תקנון הבניה, כפי שתוכננו על ידי אדריכלית דפנה נבו מ"יעד אדריכלים":

* במגרשים ששטחם מעל 1 דונם, תותר בניה של שתי יחידות דיור בשטח בניה כולל של עד 500 מ"ר. ניתן לבנות מבנה עזר נפרד בשטח כולל של עד 40 מ"ר לכל יחידת דיור (מתוך השטח הכולל של 500 מ"ר), שישמש לחדר אירוח, חדר עבודה או מחסן.
* במגרשים ששטחם קטן מ – 1 דונם, תותר בנית בית מגורים חד משפחתי בשטח כולל של עד 250 מ"ר.
* גובה הבנייה בבתים הפרטיים לא יעלה על 7.5 מטר (כולל יציאה לגג).
* תכנית הבינוי תקבע הנחיות לבניה אקולוגית: בניה חוסכת אנרגיה, מיזעור עבודות פיתוח וחציבה, צמצום סלילת דרכים באספלט, הפחתת שימוש בחומרים מזהמים וחומרים שבתהליך הייצור שלהם יש נזק אקולוגי, שילוב טכנולוגיה אקולוגית לחיסכון באנרגיה ובמשאבים, הפחתת רעש והגנה אקוסטית, מיחזור פסולת ומיחזור מי ביוב והשקייה.
* חומרי הגמר יהיו כשל מבנה המגורים או בציפוי אבן דוגמת הקירות התומכים, או מחומרים עמידים אחרים, באישור המהנדס.
* בשטח הציבורי הפתוח האינטנסיבי ייעשו כל עבודות הבניה והפיתוח תוך שמירה מירבית על הקרקע הטבעית.
* בשטח הציבורי  הפתוח האקסטנסיבי תיבחר צמחייה המתאימה לאזור ודורשת מעט תחזוקה והשקייה.
* באזורים חקלאיים יותר עיבוד חקלאי אורגני, שאינו מהווה מפגע סביבתי ומטרד למגורים.
* גובה הבניה המירבי במבני הציבור לא יעלה על 10 מטר.
* לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים.
* מומלץ כי תוקם מערכת לטיהור ומיחזור שפכים להשקיית שטחים ציבוריים או חקלאות.
* גגות המבנים יהיו שטוחים, יש לפטל בגגות כבחזית חמישית. הגמר יהיה בגוון בהיר ומחומרים שלא יהוו מפגע נופי: חצץ, אבן נחל, ריצוף או כל חומר אחר באישור הועדה. לא יאושר גג עם הלבנה בלבד על גבי אספלט.
* באזורי מגורים יובטחו 2 מקומות חניה לכל יחידת דיור בתוך המגרש ובחניות מרכזיות.
* יש לדאוג במידה המיטבית לשימור של קרקע טבעית בתחומי המגרשים לבנייה.
* על מנת לאפשר שימור של קרקע טבעית, ניתן יהיה להציב את הבתים על גבי מסד. גובה המסד המקסימלי יהיה 1.5 מטר.
* הטיפול בהפרשי הגבהים במגרשים יהיה כדלקמן: הפרש גובה של 1 מ' ומטה יטופל בשיפוע קרקע לפי הנחיות יועץ הקרקע או במסלעה. בהפרש גובה מעל 1 מ' תהיה העדפה לטיפול במסלעה בעלת שיפוע, המאפשר נטיעת עצים או שיחים. בהפרש גובה שמעל 1.5 מ' ניתן יהיה לטפל באמצעות קירות תמך בעלי חזית אבן לקט מקומית. במגרשים הגובלים בשטחים פתוחים יטופלו מדרונות המילוי באמצעות נטיעות המותאמות לאזור.